EURA - GROUP s.r.o.

Kontaktné údaje

EURA - GROUP s.r.o.
Dukelských hrdinov 4/7852
96001 Zvolen

IČO: 50904418
DIČ: 2120518774
IČ DPH: SK2120518774
Spoločnosť zapísana v registri OR OS Banská Bystrica, vl.č.32059/S Odd. Sro

Tel.: +421 (0)907 703 703
Email: eura@eura.sk

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4909 6255